Digitalni crteži Sabine Hauge

Putujuća izložba u Urban Beatz baru:Digitalni crteži Sabine Hauge

Online media imaju svoja ograničenja ali i neograničene mogućnosti. Cilj je stvoriti, promovisati i unaprijediti buduća razmišljanja oko digitalne umjetnosti, koristeći se publikom svjetske scene. 

Izložba digitalnih crteža Sabine Hauge(urađenih tach dodirom i digitalnom olovkom na Iphone i Ipad ) printane su na bez kiselinskom papiru, koji ima arhivsku vrijednost. 

Linija je elegantna ima Mocartovu muzičku raskošnu lijepotu jednostavnosti ukomponovanu sa raznobojnim površinama neobićnih oblika. Grafike imaju veseo sadržaj inspirisan životnom radošču, padovima i usponima, strasti, gdje život svojom slojevitošču otvara i nalazi put u našim očima i srcu. 

Grafike imaju djetinju jednostavnost, iskrenost neposrednost i bajkovitost.


Štampa   E-mail